Felhívás

Nyomtatás

A Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény várja azok jelentkezését, akiknek tudomás van 1950 után szétszóródott rendtörténeti dokumentumokról.

A magyar domonkosok kulturális örökségét különösen is súlyosan érintette az 1950 évi feloszlatás, mivel a rendnek ekkor még nem voltak központi gyűjteményei – amelyek államosítva ugyan, de fennmaradhattak volna. A magyar rendtartomány csak 1938-ban vált önállóvá,  az 1915-re elkészült budapesti rendház is csak ekkor kapott központi szerepet ( a tartományi központ mellet itt működött a rendi főiskola is). Budapesten ugyan létezett egy jelentős könyvtár és elkezdődött egy történeti levéltár felállítása is, de 1950-ben ezek jórészt szétszóródtak. A könyvek, levéltári dokumentumok és műtárgyak egy részét magánszemélyek rejtegették évtizedeken keresztül, majd a rendszerváltás után vissza is adták az újjászerveződő rendnek.

Bővebben...

Domonkos emléknap Vasváron

Nyomtatás

A domonkos jubileumi események zárásaként  november 20-án, vasárnap Vasváron domonkos emléknapot szervezett a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény.  A program részeként a délelőtti szentmisét a plébániatemplomban Kostecki Andrzej atya mondta és a miseszolgálatban részt vett Dezse Péter testvér is. Mise után a Zarándokszállás közösségi termében dr. Zágorhidi Czigány Balázs tartott előadást a domonkos rend magyarországi történetéről, Andrzej atya pedig a rend mai helyzetét mutatta be. Az előadásokat követően az érdeklődők közösen tekintették meg a múzeumban a rendtörténeti vándorkiállítást és a Rendtörténeti Gyűjtemény kamara kiállítást.

Bővebben...

Emléknap Vasváron

Nyomtatás

November 20-án, vasárnap a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény a domonkos rend alapításának 800. évfordulója alkalmával emléknapot szervez. Délelőtt a fél 10 órai szentmisét Kostecki Andrzej domonkos atya mondja. Mise után a Zarándokszálláson Andrzej atya és Zágorhidi Czigány Balázs gyűjteményvezető rövid előadásban mutatja be a rend történetét és mai helyzetét. Az előadások után az ő vezetésükkel tekinthető meg a múzeumban „A 800 éves domonkos rend Magyarországon” című kiállítás. A múzeum délután 2-6 óráig is nyitva lesz és ingyenesen látogatható, ahol a szervezők a jubileumra készült süteménnyel várják a látogatókat!

Részletes letölthető program.

Közlemény

Nyomtatás

A Zarándokház technikai okok miatt szeptember 30-ig nem fogad vendégeket.

A domonkos rend 800 éves jubileuma Vasvár számára is meghatározó lehet

Nyomtatás

A domonkos rend jövőre ünnepli alapításának, fennállásának nyolcszázadik évfordulóját. Vasváron járt néhány hete a Domonkos Tartományfőnökség hazai, szentendrei központjának  első embere, P. Barna Ferenc Máté általános vikárius is.

Az egyházi vezető a képviselő testület ülésére érkezett, hogy ismertesse a grémium előtt a nagyszabású jubileumi terveket, melyben Vasvár is érintett lesz.

A rend civil szervezete, a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány működteti egyébként Vasváron a múzeumot is, egy, az önkormányzattal közös feladat-ellátási szerződésben foglaltak szerint.Az intézmény, bár más vasi-, és várostörténeti értékek gyűjtőhelye is, elsősorban a domonkos rend történeti gyűjteményét őrzi. A testület előtt mind a vikárius, mind az alapítvány titkára, dr. Zágorhidi  Czigány Balázs elmondta, hogy nagyszabású építkezések folynak a múzeum tetőterében. Az épület többi egységét, a kolostorudvart és az épületkörnyéki részeket korábban már rendbe tették, elsősorban pályázatoknak köszönhetően. Most előadó-, foglalkoztató-, és kiállítótér készül a padlásrészen.

A nyugati szárny tetőterét építették be, így kettőszázötven négyzetméteres területtel bővülnek a múzeumi funkciók. A Török Richard szobrait bemutató kiállító terem melletti új tér már szerkezetkész. A fűtés és klímaszerelés után itt kap helyet a jubileumi domonkos rendi kiállítás augusztusban.
 
A közös beszámolóban az is elhangzott, hogy újra kell gondolni a kolostorépület hasznosítását. Például folytatni kell a felújításokat: A refektórium, azaz a kolostor ebédlőjének 100 négyzetméteres barokk tere még felújításra vár, de az akár koncertteremnek is alkalmas lehet a jövőben.

A tartományfőnökség vezetője P. Barna Ferenc Máté azt is elmondta, hogy nagyszabású terveik vannak a vasvári kolostorépülettel, mely Magyarországon egyedüliként maradt fenn viszonylag érintetlenül, eredeti állapotában.  Alapításának nyolcszáz éves évfordulóját ünnepli jövőre Európában a domonkos rend.

A jubileum Vasvár életében is meghatározó lesz és nem csak a különleges, várhatóan az országos figyelem középpontjába kerülő múzeumi kiállítás miatt. Szeretnék a jövőben megnyitni, átjárhatóvá tenni a kolostorépületet a Fő tér felé is. Az építkezések után új funkciót, turisztikai és kulturális-közösségi központ szerepet kaphat a kolostorépület.  2016 és 2021 között, a tartomány megalakításának jubileumáig minden évben ünnepelnek valami, rendhez kötődő eseményt a domonkosok. A vasvári kolostor fókuszba kerülhet ebben a tulajdonképpen hat éves ünnepségsorozatban. Látványosabbá, szebbé, bemutathatóbbá, még vonzóbbá szeretnék alakítani a komplexumot.

A képviselők az ismertető után abban egyeztek meg, hogy, a múzeumba kihelyezett ülésen januárban győződnek meg a közelmúlt fejlesztéseiről és egyeztetik a jövő teendőit is az alapítvány munkatársaival.

​(Rábahír)​

Keresés