A 19. századi rendi reform eredményeként újjászerveződő domonkos rend a Habsburg Birodalom területén 1857-ben létrehozta a Birodalmi Rendtertományt (Provincia Imperii), amelybe az osztrák, magyar, cseh és morva rendházak tertoztak. Ebből a tartományból 1905-ben kiváltak a cseh rendházak, és így létrejött az Osztrák-magyar Rendtartomány (Provincia Austriaco-Hungarica). A Magyar Rendtartomány (Provincia Hungariae) 1938-ban vált külön, és hivatalosan 1950-ig folytathatta tevékenységét.

Az alábbiakban az ebből az időszakból származó rendi névtárakat (schematismus, catalogus) közöljük, az egyes rendtartományok működésének megfelelően tagolva és a könnyebb kereshetőség kedvéért letölthető word-formátumban. Az adattár tartalmazza valamennyi megjelent névtárat, a hiányzó években nem adott ki a rend nyomtatott schematizmust. (A névtárak általában az adott év elején jelentek meg, így többnyire az előző évi allapotot rögzítik.)