• Ferrarius, Sigismundus OP, De rebus Ungaricae Provinciae Sac. Ordinis Praedicatorum, Viennae, 1637. – Vö. RMK, III, P 7594.
 • A Szt. Domonkos rend multjából és jelenéből, szerk. Horváth Sándor OP, Budapest, 1916.
 • Emléksorok a Szent Domonkos-rendi magyar rendtartomány magalapításának hétszázadik évfordulójára, szerk. Vörös László, Budapest, 1921.
 • Pfeiffer Miklós, A domonkos rend zárdáinak vázlatos története, Kassa, 1917.
 • Pfeiffer Nikolaus, Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenverwüstung 1241-1242, Zürich, 1913.
 • Harsányi András, A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt, Debrecen, 1938 (A Pázmány Péter-Tudományegyetem történelmi szemináriumának kiadványai, 16.) – Reprint: Bp.–Szentendre, 1999.
 • Zágorhidi Czigány Balázs, A domonkos rend konventjei a XIII. századi Magyarországon, in Tanítvány 2001:1, 81-95.
 • Iványi Béla, A Szent Domonkos-rend római központi levéltára: Részletek a magyar dominikánus provincia multjából, in Levéltári Közlemények 7(1929) 1-30.
 • Iványi Béla, Geschichte des Dominikanordens in Siebenbürgen und der Moldau, in Siebenbürgische Vierteljahrscrift 62(1939), 27-59, 241-256; 63(1940) 25-40; Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde 50(1941/44), 543-573.
 • Fügedi Erik, Koldulórendek és városfejlődés Magyarországon, in Századok 106 (1972) 69-95.
 • Frank, Isnard W., Zur Errichtung der Österreichisch-Ungarischen Dominikanerprovinz: Zu Beginn des 18. Jahrhunderts und ihrer Vorgeschichte (1569-1704), in Archivum Fratrum Praedicatorum 43(1973), 287-341.
 • Wysokinski Ireneusz OP, Ferrari Zsigmond és a domonkos rend újjászervezése a XVII. századi Magyarországon, in Tanítvány 2001:1. 54-66.
 • Salontai, Mihaela Sanda, Manastiri dominicane din Transilvania, Cluj-Napoca, 2002.
 • Lupesuné Makó Mária, A Domonkos Rend középkori erdélyi kolostorainak adattára, in Történelmi Szemle 46 (2004) 339-384.
 • A domonkos rend Magyarországon, szerk. Illés Pál Attila–Zágorhidi Czigány Balázs, Piliscsaba–Budapest–Vasvár, 2007 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 3).