A kulturális örökség iskolája a vasvári múzeumban

Újszerű kezdeményezéssel állt elő a vasvári múzeum: külföldi példák alapján egy olyan, az erdei iskolákhoz hasonló oktatási program meghonosítását vette tervbe, amely a kulturális örökséggel kapcsolatos ismeretek élményszerű átadását célozza. A program a közelmúltban indulhatott el kísérleti jelleggel mint az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló "Múzeumok Mindenkinek Program" egyik mintaprojektje.

A program alapötletét a franciaországi példák és a nagyszerű helyi adottságok szolgáltatták, Vasváron ugyanis együtt van mindaz, ami egy ilyen program megvalósításához szükséges: értékes műemléképület, gazdag muzeális gyűjtemény és megfelelő szálláslehetőség. Mindez egy helyen, egy épületben, az egykori domonkos kolostorban! Az oktatási program lényegét ugyanis az adja, hogy a diákok beköltöznek egy műemléki környezetbe, és ott több napon keresztül ismerkednek játékos formában az adott épület művelődéstörténeti hátterével. A vasvári domonkos kolostor mint Magyarország legrégebbi, ma is álló koldulórendi kolostora a középkori egyház- és művelődéstörténet bemutatásához kínál nagyszerű helyszínt.

Május 25-29. között a győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola 16 diákja vette birtokába a kolostort, előadásokat hallgattak, bemutatókat láttak és gyakorlati foglalkozásokon vettek részt - és természetesen megismerkedtek az épülettel a pincétől a padlásig. A programok elsősorban az egyháztörténet körül összpontosulhattak, de rálátást nyertek a diákok a papság és szerzetesség mellett a középkor másik két nagy társadalmi csoportja, a lovagok és a parasztok világára is, amihez nagy segítséget adott a szombathelyi Károly Róbert Hagyományőrző Egyesület bemutatója és az oszkói Hegypásztor Kör erdei iskolája.

A vasvári kolostor könyvtárában

 

A diákok tanulmányi kiránduláson is részt vettek, melynek során két élő kolostorba is betekintést kaphattak, mégpedig avatott vezetéssel: Zircen Katona Farka ciszterci atyával, Pannonhalmán pedig Bánhegyi Miksa bencés szerzetessel. Miksa atya, akinek erős hegyháti kötődései vannak (a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatása után Csehimindszenten működött mint kántor), szeretettel fogadta a csoportot és részletes vezetést tartott számukra, az apátságtól a barokk ebédlőn keresztül a könyvtárig. A csoport felkereste az apátság szomszédságban Török Richárd szobrászművész Szent István szobrát is, melynek eredeti gipsz mintája a művész hagyatékával együtt a vasvári múzeumban található.

A pályázati programhoz kapcsolódva a vasvári Kardos László Általános iskola felső tagozatos diákjai múzeumi órákon és szakkörön vehettek részt, amelyek egyrészt a múzeum megyetörténeti kiállítását, másrészt pedig vasvár város településtörténetét dolgozták fel. A kísérleti programnak remélhetően folytatása is lesz, melynek révén egyre több diák ismerheti meg a Vasvár és a vasvári domonkos kolostor értékeit és szerezhet hasznos ismereteket a középkori egyház- és művelődéstörténetből.

Múzeumok Mindenkinek Program a Társadalmi Megújulás Operatív Program "A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása" c. konstrukció kiemelt projektje, amelynek projektgazdája a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ. A projekt keretében a hazai múzeumok megújítását célzó kutatások, fejlesztések és képzések valósulnak meg, országos szakértői hálózat működik és módszertani kiadványok jelennek meg. A program részeként országos szinten 10 újszerű múzeumpedagógiai programot, ún. mintaprojektet támogatnak, ezek egyike a vasvári "Kulturális örökség iskolája".

Mentés